Wat is Ntrak?

 

 

 Ntrak is een modelspoor module standaard in spoor N waarbij voor 99,9% Noord-Amerikaanse spoorwegen worden nagebouwd. Eind jaren ‘70, begin jaren ‘80 is door de contactgroep NMRA Nederland het modulaire systeem in Nederland geïntroduceerd. Deze modules waren gebaseerd op de Ntrak standaarden (zie www.ntrak.org) zoals die rond 1973 in de Verenigde Staten (Californië) waren ontstaan. Ntrak modules hebben een lengte van een meervoud van 30,5 cm (one foot), dus lengtes van 30,5, 61, 91,5 en 122 cm zijn mogelijk waarbij 122 cm het meest wordt gebruikt in verband met de handzaamheid en toch een redelijke lengte. De diepte is minimaal 61 cm maar mag ook meer zijn. Er zijn drie doorgaande sporen, de zogenaamde rode, gele en blauwe lijn. De rode lijn ligt op 508 mm vanaf de achterkant, de gele lijn ligt op 470 mm vanaf de achterkant en de blauwe lijn ligt op 432 mm vanaf de achterkant. De stroom van drie sporen is van elkaar gescheiden zodat bij analoge bediening de drie sporen los van elkaar kunnen worden gebruikt. Het spoor op hoekmodules hebben bij voorkeur een minimale radius van 109 cm. De eigen module(set)s worden aan de uiteinden door overgangsrails van 62,74 mm met elkaar verbonden. De overgangen van een eigen moduleset, dus een groep van eigen modules die een eenheid vormen, mogen koude overgangen zijn, mits deze uiteraard goed zijn uitgevoerd.

 

 Ntrak light

 

 

De PH&LF hebben een afgeleide versie van Ntrak bedacht. In verband met het vervoer van de modules is een handzamere maatvoering bedacht waarbij de modules een maximale lengte hebben van 91,5 cm en de diepte maximaal 45 cm bedraagt. De rode lijn ligt op 348 mm vanaf de achterkant, de gele lijn ligt op 310 mm vanaf de achterkant en de blauwe lijn ligt op 272 mm vanaf de achterkant. 

What is Ntrak?  

 

 

Ntrak is a modular standard in N scale in which 99,9% North American railroad prototyp is been build. At the end of the seventies, the "contactgroep NMRA Nederland" introduced the standard in The Netherlands. These modules where based upon the Ntrak standards (see www.ntrak.org) which started in the USA (Californië) in 1973. Ntrak modules have a length of a plural of one foot, so lengths of 1, 2, 3 and 4 feet are possible, where 4 feet is the most common lenght because of  the handiness and yet a reasonable length. The depth is minimal 2 feet but may be more. There are three main tracks, the so-called red, yellow and blue line. The red line is located on 20 inch from the rear, the yellow line is located on 18,5 inch from the rear and the blue line is situated on 17 inch from the back. The power of three tracks is separated so that in case of analogue control the three tracks can be used independently of each other. The track on corner modules have preferably a minimum radius of 28,7 inch. The own module (set) s are linked with other modules by intersection tracks  of 4,94 inches, the own tracks therefore end at 2,470 inch. 

 

Ntrak light

 

The PH & LF have a lighter version of Ntrak for a better way to transport and handle the modules. The modules have a maximum length of 3 feet and a depth of 11,8 inch. The red line is located on 348 mm from the rear, the yellow line is located on 310 mm from the rear and the blue line is situated on 272 mm from the back.

 

Huidige PH&LF Ntrak (light) modules

Current PH&LF Ntrak (light) modules

Wyoming  

Seattle Terminal 5

Kingstreet Curve  

New Eastbrook

Jasperburg  

Courtland road

 

AT&SF Engine Facilities

Jordan Heights Industrial Park  

Wyoming

Ik heb de Union Pacific gekozen als spoorwegmaatschappij. De keuze hiervoor is ontstaan omdat de allereerste Amerikaanse treinen die ik in werkelijkheid zag van die spoorwegmaatschappij waren. Mijn module is dan ook geïnspireerd op die eerste kennismaking.

Het begon allemaal op een wat sombere en koude dag eind september 1993 in Cheyenne, Wyoming. Ik was enkele dagen daarvoor aangekomen in de Verenigde Staten voor mijn eerste (er zouden er nog vele volgen) vakantie in de Verenigde Staten. Op weg van Denver, Colorado naar South Dakota reed ik in Cheyenne plotseling over een spoorviaduct. Links van mij lag het UP-station, een UP-lokomotivendepot en een emplacement. Het was indrukwekkend! Veel geel/grijze brommende locomotieven, en oneindig lange treinen die af en toe voorbij kwamen. Ik heb een hele tijd staan kijken. De grootte van de locs, de vormgeving; het was zo anders dan de treinen in Europa.

Ook later die dag kwam ik al rijdend over de Interstate 80 richting Nebraska nog vele lange en indrukwekkende treinen tegen. De fascinatie voor Amerikaanse spoorwegen was geboren!

De sfeer van dat moment en in die omgeving wil ik ook terug brengen in mijn module(s). Enerzijds door met UP materieel te rijden, maar ook door te trachten het landschap van oostelijk Wyoming / westelijk Nebraska na te bootsen. Wat mij bijstaat is een kaal en eindeloos landschap met kaarsrechte wegen. Daar doorheen een spoorlijn, en slechts hier en daar een klein plaatsje. Dat was nog eens ruimte!

Concreet houdt dat in dat er bijvoorbeeld geen aftakkingen in mijn module voorkomen. De min of meer vlakke prairie biedt weinig mogelijkheden voor landbouw. Industrie is er nauwelijks. Er is dus geen reden goederen van hier per spoor te vervoeren. Wel wil ik een weg haaks op de spoorlijn aanleggen. Daaraan komen wellicht enkele huizen of stacaravans. Soms denk ik ook aan een motel en/of een gebouwtje van een of andere hamburger-uitbater. Maar het moet vooral niet te druk worden. Het mooiste blijft immers toch die eindeloze vlakte met lange brommende UP-treinen.

Peter

 

 

 

Wyoming

I have chosen the Union Pacific as my main railroad company. The reason for this choice is that the first American trains in real life I saw where from this railroad. My module is therefore inspired by this first impression.

It all started on gray and cloudy day in Cheyenne, Wyoming end of September 1993. Some days before I had arrived for my first holiday in the United States (a lot more would follow). On my way from Denver Colorado to South Dakota in Cheyenne I suddenly drove on a bridge over a railroad. Left to me was the UP-station, diesel facilities and a yard. It was fascinating! A lot of gray/yellow noisy diesels and very long trains which didn't seem to end passing by. I've been looking for a long time. The size and the shape of the diesels; it was different from the trains in Europe.

Also later that day as I was driving on the Interstate 80 to Nebraska I met a lot of long and impressive trains. The fascination for North American railroads was born!

The feeling of these moments and in these surroundings I want to translate in to my module(s). On one side by using UP rolling stock and on the other side by trying to model the landscape of eastern Wyoming/west Nebraska. I remember the endless landscape with long straight roads, a railroad going through and every now and then a small town. That's what I call space!

For my module this means that there will be no sidings. The almost flat prairie offers little possibilities for agriculture. You'll find almost no industries. Therefore there is no reason to transport goods from here by rail. A road will be running along the three tracks, with some houses or mobile homes. I'm also thinking on adding a motel and/or some Hamburger outlet. But it all shouldn't be to crowdie. Off course the nicest thing will be the endless flats with long rumbling UP-trains.

Peter

Seattle Terminal 5

 

Deze module is geïnspireerd door container terminal nr. 5, in de havens van Seattle aan de noordwest kust van de verenigde staten.  De module bestaat momenteel uit 3 delen: een bocht van 122*122 cm en 2 rechte delen van 61*122 cm. Naast de hoofdsporen van de Ntrak standaard, zijn een aantal opstelsporen voor de container terminal aangebracht. Deze zijn  verdiept gelegd.

In het zuidwesten van Seattle is de huidige Terminal 5 is gebouwd op een stuk land dat gewonnen is op de zee, naast Harbor Island. Grote container schepen, voornamelijk onder de vlag van van APL uit Azie, kunnen aan de diepe kade aanmeren.  Container kranen van de Panamax afmetingen op de kade ontladen de 3000-5000 TEU(Twenty feet Equivalent Unit) container schepen. De containers worden op trailers geladen, die over het terminal terrein rondrijden naar de tijdelijke opslag vakken.  De containers worden voornamelijk met reach stackers gelost, en tot 4 hoog gestapeld. 

 

Soms gaan de geladen truck-trailer combinaties direct van de kade naar de snelweg voor bestemmingen in de omgeving. De meeste containers van terminal 5 (70%) worden geladen op de zogenaamde double stack wagons. De geladen treinen worden in het haven gebied tot een lengte van 75 wagons samengesteld en zullen later door UPRR of BNSF voornamelijk naar Chicago worden gereden.

 

Het rangeren gebeurt door kleine locs met de oude kleuren van BN (zwart groen) of BNSF. Het materieel dat in Seattle op en rond terminal 5 gebruikt wordt zijn voornamelijk TTX wagons in combinaties van 3 of 5. Andere eigenaren zijn o.a BNSF.

 

De machines die de containers handelen zijn o.a.  Mi-Jack  en Kalmar “reach stackers” en  “portpackers”. Het heeft een aantal jaren geduurd, maar momenteel zijn diverse modellen in schaal 1:150/160 beschikbaar. Trailers en containers op de modules zijn voornamelijk van DeLuxeinnovations.

Tijdens  de grondsanering van het gebied van Terminal 5 is een parkje aangelegd met een strandje aan Elliot Bay. Het parkje genoemd naar Jack Block, ligt een beetje in de knel tussen de terminal en de oude kustlijn.  Op de module is het parkje voorzien van een restaurant  en een vuurtoren, die in werkelijkheid een paar kilometer verder op ligt, aan “Alki point”.

 

Tjark

 

 

 

Seattle Terminal 5

Kingstreet Curve

 

Kingstreet curve is de eerste Ntrak light module binnen de PH&LF. Het is een spoorsituatie in een stedelijke omgeving. Alle gebouwen zijn zelfbouw geïnspireerd op bestaande gebouwen.

 

De hoekmodule Kingstreet curve vormt een geheel met Jasperburg en New Eastbrook. Het geheel is thuis als baan opgesteld maar ook los mee te nemen tijdens tentoonstellingen. Hoewel de module redelijk af is wordt er nog regelmatig verder gedetailleerd.

 

Hans

 

   

 

 

Kingstreet Curve

 

Kingstreet curve is the first Ntrak Light module of the PH&LF. It’s situated in some east coast big city. All of the buildings are scratchbuild.

 

The Kingstreet curve module is part of my home layout along with Jasperburg and New Eastbrook but can also be used in any other configuration with Ntrak modules. It still needs some detailing but that’s always the fun part of our hobby

Hans

Jasperburg

 

Afmeting – 3 x 915 x 450mm

 

Jasperburg is een kleine stad gelegen aan de hoofdspoorlijn tussen New York en Washington van de Pennsylvania Railroad. In de jaren vijftig, zestig gaan over de spoorlijn nog veel passagierstreinen naar diverse bestemmingen. Ook zorgen de verschillende bedrijven en vooral het staalbedrijf Jasper Steel voor veel goederenverkeer. Daarnaast is er veel doorgaand goederenverkeer. Kortom, er is veel te beleven voor de spoorwegfan in Jasperburg.

 

Bijna alle gebouwen zijn grotendeels zelfbouw geïnspireerd op bestaande gebouwen. De Jasperburg modules vormen een geheel met Kingstreet curve en New Eastbrook modules. Het geheel is thuis als baan opgesteld maar ook los mee te nemen tijdens tentoonstellingen.

 

De moduleset Jasperburg bestaat uit drie modulebakken van ieder 915mm lang en 450mm breed/diep. De sporen op de eerste module verlopen enigszins diagonaal wat de module interessanter maakt. Daarnaast is er een niveau verschil waarbij een belangrijke weg onder de sporen doorgaat ter hoogte van het station. Het North Philadelphia station is inspiratie voor Jasperburg North station.

 

De tweede module heft als thema een staalfabriek met een walserij. daarvoor werd in eerste instantie de Cornerstone Walserij gebruikt. Deze vond ik enerzijds te groot en anderzijds had ik in Harrison, New Jersey, een veel fraaiere gebouw gezien. Dit gebouw staat dan ook op deze tweede Ntrak light module.

 

Op de derde module loopt een spoorbrug diagonaal over de Ntrak sporen. Het is duidelijk dat deze spoorlijn op de brug niet meer in gebruikt is. Tevens is er een aantal bedrijven met een spooraansluiting. Dit is meteen het sluitstuk van de Jasperburg modules.

 

  Afbeelding met gebouw, buiten, straat, zitten

Automatisch gegenereerde beschrijving

 

Afbeelding met spoor, trein, buiten, gebouw

Automatisch gegenereerde beschrijving

 

Jasperburg

 

Size - 3 x 915 x 450mm

 

Jasperburg is a small town located on the Pennsylvania Railroad's mainline rail line between New York and Washington. In the 1950s and 1960s, many passenger trains still travel over the railway to various destinations. The various companies and especially the steel company Jasper Steel also ensure a lot of freight traffic. In addition, there is a lot of through goods traffic. In short, there is a lot to experience for the railway fan in Jasperburg.

 

Almost all buildings are largely self-built inspired by existing buildings. The Jasperburg modules form a whole with Kingstreet curve and New Eastbrook modules. The whole is set up at home as a track but can also be taken separately during exhibitions.

 

The Jasperburg module set consists of three module trays, each 915mm long and 450mm wide. The tracks on the first module run slightly diagonally which makes the module more interesting. There is also an important road that passes underneath the tracks at the station. The North Philadelphia station is inspiration for Jasperburg North station.

 

The theme of the second module is a steel factory with a rolling mill. the Cornerstone Rolling Mill was initially used for this. On second thoughts I thought this was too big and I had seen a much nicer building as inspiration in Harrison, New Jersey. This building is therefore on this second Ntrak light module.

 

On the third module, a railway bridge runs diagonally across the Ntrak tracks. It is clear that this railway line on the bridge is no longer in use. There are also a number of companies with a rail connection. This is the final piece of the Jasperburg modules.

Jasperburg overview

 

Afbeelding met binnen, gebouw, tafel, klein

Automatisch gegenereerde beschrijving

 

 

 

New Eastbrook

 

New Eastbrook is een voorstad van New York. De Hollandse oorsprong is terug te vinden in de naam die is afgeleid van Oostbroek. New Eastbrook heeft zich sinds de 19e eeuw ontwikkeld tot een industrieel gebied. Er zijn veel bedrijven te vinden waarvan een groot aantal in gebouwen van begin 20e eeuw zijn gevestigd.

 

In de huidige periode, eind vijftiger jaren, jaren zestig van de vorige eeuw, merk je wel dat de staat van de gebouwen wat minder wordt, maar gelukkig floreren de meeste bedrijven nog wel en is er dankzij de vele railaansluitingen veel goederenverkeer.

 

New Eastbrook ligt aan een belangrijke hoofdlijn vanuit New York en daarom is er veel treinverkeer te zien. Zowel de befaamde NYC passagierstreinen als ook passagierstreinen van andere spoorwegmaatschappijen passeren hier. De meeste drukte komt echter van de vele goederentreinen die hier passeren. 

 

Er zijn in dit deel van New Eastbrook een aantal grote gebouwen die opvallen, zoals Barry's Freighthouse, Marshall Elevators en de meubelfabriek Boulderman & Sons. Daarnaast zijn er ook wat kleinere bedrijven gevestigd zoals Sood & Camp en Armour.

 

Gezien de vele bedrijven is er ook een hotel gevestigd, The Lexington.

 

Van de hoofdlijn takt tevens een tweesporige lijn af naar de kolen gebieden in Pennsylvania. Deze lijn passeert o.a. de Barnesboro kolenmijn.

 

Het tijdperk waarin de modules zich bevinden loopt van 1955 tot 1965.

Het sporenplan bestaat uit drie Ntrak Light modules van ieder 91,5 cm lang en 45 cm diep. 

 

Aangezien ik de meeste scenery geheel zelf bouw, in plaats van het gebruik van bouwpakketten, zoek ik op het www naar foto’s en eventueel tekeningen van gebouwen en overige scenery voor de modules. Hierbij heb ik mij gericht op stedelijke gebieden wat betreft gebouwen.

 

Samen met de Kingstreet Curve en Jasperburg modules, worden deze modules ook gebruikt voor een modelbaan thuis.

 

Module 1  

 

Op de eerste module splits de hoofdlijn zich in een dubbelsporige hoofdlijn van de PRR richting de kolenvelden in Pennsylvania waar o.a. Barnesboro ligt. De andere hoofdlijn gaat dubbelsporig door richting New York en komt o.a. langs bij Meesville.

In verband met het drukke verkeer is er bij New Eastbrook Junction een seinhuis neergezet waarvoor het voormalige NYC seinhuis in West Detroit model heeft gestaan. 

 

Er staan diverse bedrijven op de eerste module:

·                    McFadden Hardware & Tools Company building one

·                    McFadden Hardware & Tools Company building two

·                    New Eastbrook Terminal Warehouse

Bij McFadden worden diverse gereedschappen en "hardware"zoals schroeven, bouten en moeren gemaakt. Dit zorgt voor o.a. aanvoer van staal/metaal, hout en vetten/olie.

 

New Eastbrook Terminal Warehouse is een (deels) gekoelde opslag waar dus hoofdzakelijk levensmiddelen maar ook andere aan bederf onderhevige goederen worden opgeslagen.

 

De gebouwen zijn soms gebaseerd en soms geïnspireerd op bestaande gebouwen uit in dit geval Dubuque, Iowa en Toledo, Ohio. De gebouwen zijn allemaal zelfbouw.

 

Lars-Erik

 

 

New Eastbrook Tower naar model van de voormalige West Detroit Tower, Detroit Michigan.

Het staat bij New Eastbrook Junction.

Overzicht van de eerste New Eastbrook module met links New Eastbrook Tower, in het midden Terminal Warehouse en rechts de twee gebouwen van McFadden Hardware & Tools (status per juni 2012)

 

New Eastbrook

 

New East Brook is a suburb of New York. The Dutch origin is reflected in the name derived from Oostbroek. New Eastbrook has since the 19th century developed into an industrial area. There are many companies which are located in many buildings of early 20th century.

In the current period, late fifties, sixties of the 20th century, you notice that the condition of the buildings is getting worse, but fortunately most companies still flourish and thanks to the many rail freight terminals there is a lot of rail trafic.

New Eastbrook is on a mainline from New York and therefore there are many  trains to see. Both the famous NYC passenger trains as well as passenger trains of other railroads pass through here. Most of the rail trafic, however, is caused by the many freight trains who pass through here.

There are in this part of New Eastbrook several large buildings that stand out, such as Barry's Freight House, Marshall Elevators and the Boulderman & Sons furniture. There are also some smaller companies established as Sood & Camp and Armour.

Given the many companies, there is a hotel located, The Lexington.

From the mainline a two-track line branches off down to the coal regions of Pennsylvania. This line passes along the coalmines loacted in Barnesboro.

The era in which the modules are located runs from 1955 to 1965.
The track plan consists of three modules of Ntrak light, each 91.5 cm long and 45 cm deep.
Since most of the scenery is scratchbuild, instead of using kits, I search the www for pictures and drawings of buildings and other scenery for the modules. Here I have focused on urban areas in terms of buildings.

 

Together with the Kingstreet Curve and Jasperburg modules these modules are also used for a home layout.

 

Module 1

 

On the first module the mainline is split in two directions. One is the PRR mainline to the Pennsylvania coalfields were it passes Barnesboro e.g.. The other mainline is the NYC Mainline to New York. On route to New York the trains will pass Meesville. 

Because of the heavy traffic, a signal tower has been build at the New Eastbrook junction. The model has been build according to the former NYC prototype at West Detroit. 

 

Lars-Erik

 

New Eastbrook Overview

 

Afbeelding met schip, groot, gebouw, toonbank

Automatisch gegenereerde beschrijving

 

 

 

Courtland road

 

Met het ontstaan van twiNtrak modules kwam ook de behoefte aan een overgangsmodule tussen twiNtrak en Ntrak (light). Courtland Road is een dergelijk overgangsmodule. Het thema is het overgangsgebied tussen stad en platteland. De Courtland Road kruist hierbij de spoorlijn met een art deco viaduct op de module. Oorspronkelijk was er geen enkel gebouw op de module maar gaande weg zijn er enkele gebouwen op de module gezet.

 

Hans

 

Courtland road

With the start of twiNtrak modules came the need for a transition module between twiNtrak and Ntrak (light). Courtland Road fulfills this need. The theme is the transition between urban and rural area. The Courtland Road crosses the railroad with an art deco viaduct on the module. Originally there was no building on the module but along the way some buildings have been put on the module.

Hans

 

AT&SF Engine Facilities

 

Afbeelding met spoor, trein, transport, spoorweg

Automatisch gegenereerde beschrijving

 

Afbeelding met trein, transport, verschillende

Automatisch gegenereerde beschrijving

 

Afbeelding met trein, spoor, transport, reizen

Automatisch gegenereerde beschrijving

AT&SF Engine Facilities

 

 

 

 

Jordan Heights Industrial Park

 

De module is een industrieel gebied genoemd naar mijn zoon, Jordan. Twee belangrijke straten zijn genoemd naar de andere familieleden: Megan Blvd (mijn dochter) en Marina Drive (mijn vrouw). Als de modules klaar zijn wordt Jordan de machinist terwijl ik de wissels bedien en de vrachtbrieven regel. Mijn spoorwegmaatschappij wordt de CN en ik hoop het op een dag te kunnen integreren in mijn H0 baan achter het hoofdrangeerterrein om een effect van diepte te creëren.

 

De module bestaat uit 2 - 4 feet delen gebaseerd op Jim Hediger's artikel in de Model Railroader van juni 2002. Hij schrijft over en laat foto's zien van een kleine particuliere spoorwegmij genoemd Progressive Rail. Progressive Rail bedient klanten in het Airlake Industrie gebied in Lakeville, Minn. en heeft een verbinding met CP (Canadian Pacific) sporen.Ik vind het een interessant klein rangeer ontwerp met een verscheidenheid aan industriële gebouwen waarbij diverse wagons heen en weer gerangeerd kunnen worden gedurende ongeveer een halve dag. Mijn industriegebied zal de volgende gebouwen hebben:

·                    Jordan Heights Warehouse and Transloading Center (hoofd distributie centrum in Jordan Heights)

·                    AGS Resources (een graan overslag terminal)

·                    Owen Paper Co.

·                    Chemcentral (chemical transfer depot)

·                    Rexam Plastics

·                    National Polymers

·                    Redberry Wood products

·                    Algrove Beverage Co.(Labatts bier distributeur)

Deze bedrijven zijn nog niet gebouwd maar de mogelijkheden zijn eindeloos zoals je ziet.

 

In een poging mijn modules wat meer leven te geven besloot ik een aantal gebouwen te bouwen. Nadat het aanleggen van de bedrading en het verven waren afgerond, pakte ik de styreen "metaal" platen en de Pikestuff gebouwen die ik net had gekocht. Hoewel ik had gedacht met het "transloading center" te beginnen wilde ik eerst experimenteren en wat zelfbouw ervaringen opdoen door een lange zijkant van een gebouw te maken. Ik wilde ook graag de verouderingstechniek met kalkkrijt volgens de methode van Paul Kremer proberen. Het gebouw links is verouderd terwijl het gebouw rechts nog haar behandeling moet ondergaan.

 

Het volgende gebouw op de lijst was een geheel uit Pikestuff onderdelen bestaand gebouw voordat ik ging proberen het grotere transloading center dat een combinatie wordt van Pikestuff en zelfbouw onderdelen. Pikestuff gebouwen zijn blauw en om de modules wat meer kleur te geven verfde ik het gebouw licht groen en de deuren en ramen donkergroen. Ik weet nog niet voor welke van de twee industriën ik het gebouw zal gebruiken; Ozbourne Printing of Rexam Plastic Moldings.

 

Tevreden met de resultaten besloot ik nu om met het veel grotere hoofdgebouw van JHIP te beginnen. Het zou groter worden dan welk gebouw van Pikestuff ook die ik gekocht had. Zodoende gebruikte ik Evergreen Styreen "metaal" platen om het gebouw hoger te maken. Het onderste gedeelte is hoofdzakelijk gemaakt van Pikestuff's kleine lokloods. Ook hier besloot ik het gebouw in een twee kleurenschema te verven met een donker rode kleur voor de metalen zijkanten. Het uitsnijden van de ramen uit het 1mm styreen was behoorlijk lastig dus maakte ik het kantoor aan de voorkant uit strippen styreen met de ramen tussen de strippen.

 

James

 

*James, de bouwer en eigenaar van deze modules verhuisde naar Canada in 2004, zodat de modules zich nu in Ontario Canada bevinden.

 

 

 

Jordan Heights Industrial Park

 

The module is a fictitious Industrial area named after my son, Jordan. There are 2 main roads named after the other members of my family. Meagan Blvd. (my daughter) and Marina Drive (my wife). Once operational, Jordan will be the engineer while I throw switches and carryout waybill orders. I am modeling it in CN with the hopes of someday incorporating it into my HO layout behind the main yard to create the effect of depth.

 

The module consists of 2 - 4' sections based on the Jim Hediger article in the June 2002 edition of Model Railroader. He writes and shows pictures of a small private railroad company called Progressive Rail. Progressive Rail services customers in the Airlake Industrial Park at Lakeville, Minn. and has an interchange connection with CP Rail's (Canadian Pacific) Savage Spur. I found it an interesting little switching plan with a variety of industrial buildings that someone could switch cars in and out of for probably half a day. My industrial yard will include buildings such as..........

·                    Jordan Heights Warehouse and Transloading Center (main distribution center in Jordan Heights)

·                    AGS Resources (a grain transfer terminal)

·                    Owen Paper Co.

·                    Chemcentral (chemical transfer depot)

·                    Rexam Plastics

·                    National Polymers

·                    Redberry Wood products

·                    Algrove Beverage Co.(Labatts beer distributor)

These industries are not set in stone yet but as you can see the possibilities are endless.

 

In an attempt to give my modules a bit more life I decided to start building some buildings. Now that all the track wiring and painting was finished I dug out the styrene metal siding and pikestuff buildings I had just bought. Although I had thought of starting with the transloading center I wanted to experiment and work on my scratchbuilding skills by making a long building flat. I was also anxious to try Paul Kremers weathering technique with chalks. The building on the left has been weathered while the one on the right has yet to get it's make over.

 

Next building on the list was now an all pikestuff parts building before attempting the larger transloading center which would be a mixture of pikestuff and scratchbuilding materials. Pikestuff buildings are all blue so in order to give the modules a bit more color I painted the building a light green and highlighted the doors and windows with a darker green. I'm not sure yet which of two industries I will use it for. Ozbourne Printing or Rexam Plastic Moldings.

 

Being pleased with the results it was now time to start the much larger main building of JHIP. It would be larger and taller than any of the pikestuff kits I purchased so I used some Evergreen stryrene metal siding to make the building higher. The lower bottom section is mostly made from parts of pikestuff's small engine house kit. Once again I decided to paint the building a two tone scheme with a dark burgundy color for the metal siding. Cutting windows out of the 1mm thick styrene was fairly tough so I made the front office area into strips of metal siding with windows in between each strip.

 

Just into the foothills on the other side of J.H.'s warehouse lies the tail end of Graceland Ridge. From here on west the loads get a lot harder to pull through the mountains on their way to the coast. The winters don't make things any easier with 290cm of snow annually plugging up the main pass. Graceland ridge doesn't get accumulations like those numbers but there usually is enough on the backside for a few carves by snowboarders throughout the winter. Until that time comes again CN4001 works hard along the ridge pushing grain cars in and out of Algrove flour. The crew has been switching the industrial park all day and is ready to head out for some brewski's. Two more hoppers for the midnight shift at Algrove and the day is done.

 

James

 

*James, the builder and owner of the modules relocated to Canada in 2004, so the modules are now in Ontario Canada.

 

 

 

 

 

Copyright © 2020 Last update: 4 december 2020